Qigong pohjautuu muinaisiin Kiinalaisiin harjoituksiin joilla
edistetään mm. terveyttä ja kehon elinvoimaa. Qigong tyylejä on lukuisia ja niiden
käyttötarkoitukset vaihtelevat suuresti, kuten esimerkiksi terveyden, kamppailun
sekä mielen kirkkauden harjoittamiseen. Levinneimmät ja suosituimmat qigong
tyylit maailmalla ovat kuitenkin terveyteen ja hyvinvointiin suuntautuneita.

Qi tarkoittaa hengitystä tai elinvoimaa, gong puolestaan tarkoittaa taitoa joka on
karttunut pitkän ajan kuluessa. Gongilla viitataan taitoon pitää huolta omasta kehosta
ja elinvoimasta joka sitä kautta kasvaa, tämä taito kehittyy ahkerasti harjoituksia
tekemällä. Hengitys on suuressa osassa harjoittelua, sen avulla mm. aktivoidaan
tärkeitä keskivartalon lihaksia, edistetään sisäelinten terveyttä sekä tehostetaan hapen
saantia. Tämä edistää joka edistää kehon hyvinvointia sisältä ja ulkoa. Hengitys
vaikuttaa myös vahvasti parasympaattisen ja sympaattisen hermoston sätelyyn, jolloin
voimme helpottaa stressiä. Erilaisten liikeharjoitusten avulla vapautamme kehon
jännitystiloja, lisäämme liikkuvuutta, parannamme verenkiertoa, edistämme sisäelinten
toimintaa ja parannamme immuunipuolustusta.

Käytännössä suurin osa harjoituksista tehdään seisten. Tärkeä osa harjoittelua on
ergonomisesti hyvän kehon rakenteen löytäminen ja sen käytön mahdollistaminen
arkipäivässä. Tätä harjoitetaan aluksi niin sanotuilla seisonta harjoituksilla, joissa
haetaan periaatteita kehon kannattelemiseen. Sen jälkeen harjoitellaan liikkeitä
joiden tarkoitus on mm. poistaa jännitystiloja, vahvistaa kehoa ja mahdollistaa hyvän
asennon pitäminen arjessa. Harjoitukset sopivat kaiken ikäisille ja niitä voidaan
varioida jos jokin fyysinen tila tai vaiva sitä vaatii. Tarkoitus on antaa harjoittelijalle
tavan jolla hän pystyy itse edistämään omaa terveyttä ja hyvinvointia.

Ohjaajana toimii Karl Miika Wikberg jolla on yli 13 vuoden kokemus Kiinalaisista
terveys- ja kamppailulajeista. Taustalla on myös useiden vuosien kliininen työ
fysioterapeuttina sekä osteopatian erikoistumisopinnot.

////////

Qigong baserar sig på forntida Kinesiska övningar vilka används för att främja bla. hälsa och kroppens vitalitet. Det finns ett mångfald av olika Qigong stilar med olika syften, som tex. för hälsa, kamp och meditation. De mest utspridda varianterna är dock hälsomotions system.

Qi betyder andning eller livskraft, gong i sin tur betyder färdighet som har blivit tränad under en lång tid. Med gong syftar man på färdigheten att ta hand om sin egen kropp och hälsa, som utvecklas genom flitig träning. Qi, eller andning, är i stor roll inom övningarna. Med hjälp av andning aktiverar man bla. viktiga muskler i mittkroppen, befrämjar vålstånd i organ samt förbättrar syreupptagning. Detta befrämjar hälsa och välmående i hela kroppen. Andningen påverkar också kraftigt på parasympatiska och sympatiska nervsystemet och med det kan vi utlösa stress. Med olika rörelseövningar kan vi lösa på spänningar i kroppen, förbättra mobilitet och blodcirkulation, befrämja organfunktion och förbättra immunförsvaret.

I praktiken görs största delen av övningarna stående. En viktig del av träningen är att hitta en ergonomiskt god ställning och struktur för kroppen och möjliggöra dess avändning i vardagen. Detta tränas till en början med så kallade stående övningar, i vilka man tränar principer för hur kroppen skall hållas. Efter det tränas rörelser vilkas syfte är bla. att utlösa spänningstillstånd, förstärka kroppen och möjliggöra en god kroppsstruktur i vardagen. Övningarna passar för alla åldrar och kan varieras om något fysiskt tillstånd det kräver. Meningen är att träna ett sätt för individen att ta hand om sin egen hälsa och välmående.

Som instruktör fungerar Karl Miika Wikberg som har över 13 års erfarenhet inom Kinesiska hälso- och kampstilar. I backgrunden finns också flera år av kliniskt arbete inom fysioterapi och specialiseringsstuderingar inom osteopati.