(Suomeksi, scrollaa alas)

Grounding power (chén zhuì jìn) is one of the three important powers in Baji. It is usually the first that needs to develop in your training. It is a sinking principle that happens in your power generation, it is what makes it possible to say that “we take power from the ground”. With the grounding power we are supporting ourselves into the ground at the point of impact, which together with a strong structure will make your punch have the power of your whole body behind it. A strong and well trained grounding power is what creates the “stomp” that Baji is famous for. As with other traditional Chinese principles, biomechanically it is composed of several things working together that creates the grounding principle, it is a mixture of relaxation and co-ordination together with explosive activation. To train grounding power we need strengthening posture holding, to make the body (mainly the legs) used to moving and holding lower postures, in which you can sink down better. We also need slow and relaxed training, because the usual problem is something tensing and working against the sinking principle. And finally we need explosive training, to find out how well it works and make it work for actually usage.

Below is a video filmed by my good friend Xin at a Paris workshop. In the video i am describing the power generation of Baji, in which the grounding principle is a big part. I use the analogy of a basketball, in generating power you are bouncing the ball downwards. But the basketball can’t go flat and stay down, it needs to bounce back up and be ready for another moment of power generation. Using this idea you need grounding power, but also a good structure in which the power can move and not get stuck. Biomechanical principles rarely work in a vacuum when using them with our bodies, there is always many things happening together, making the principles practical movement skills.

Maatuva/tukevoittava voima (chén zhuì jìn) kuuluu Bajin kolmeen tärkeään voimaan. Se on yleensä ensimmäinen voima joka täytyy kehittyä harjoittelussasi. Käytännössä se on uppoava liikeperiaate, joka tapahtuu voimantuotossa. Se on liikeperiaate jonka vuoksi voimme sanoa kuvaavasti että “otamme voimaa maasta”. Tukevoittavalla voimalla tukeudumme maahan voimantuoton impaktin hetkellä, jolloin yhdessä vahvan rakenteen kanssa kohteseen iskeytyvällä ruuminosalla on koko kehon voima takanaan. Voimakas ja laadukas tukevoittava voima luo Bajin kuuluisan tömähdyksen. Kuten muutkin perinteiset Kiinalaiset liikeperiaatteet, tukevoittava voima koostuu biomekaanisesti monesta osasta työskentelemässä yhdessä. Siihen kuuluu tiettyjen rakenteiden rentouttamista ja kordinoimista räjähtävän aktivoinnin kanssa. Harjoittelussa sen kehittäminen vaatii voimistavaa seisonta harjoittelua, joka totuttaa kehon toimimaan alemmissa asennoissa jossa maatuvaa voimaa on helpompi harjoitella. Se vaatii hidasta, rentoutunutta ja huolellista harjoittelua, koska tavallisin ongelma on jokin jännite kehossa joka häiritsee maatuvaa voimaa. Lopuksi tarvitsemme räjähtävää harjoittelua, jonka avulle voimme tarkistaa maatuvan voiman toimivuuden ja kehittää se käytäntöön toimivaksi.

Yllä on video jonka on kuvannut hyvä ystäväni Xin Pariisissa seminaarilla. Videossa selitän Bajin voimantuottoa, johon liittyy vahvasti myös maatuva voima. Käytän koripallon analogiaa, voimantuotto on kuin pallon pompottaminen alas. Mutta koripallo ei saa mennä puhki ja jäädä maahan, vaan sen täytyy tulla ylös takaisin ja olla valmis seuraavaan voimantuoton hetkeen. Tätä liikeperiaatetta käyttäessä tarvitaan maatuvaa voimaa, mutta myös laadukasta rakennetta jossa voima pystyy liikkumaan. Biomekaaniset liikeperiaatteet harvoin toimivat tyhjiössä, vaan ne koostuvat aina monesta asiasta tapahtumassa yhdessä, tehden niistä käytännöllisiä liiketaitoja.