(scrollaa alaspäin suomenkieliselle versiolle)

To continue on the topic of the jingang bashi, the third one in line is pi shan zhang which translates to mountain splitting palm. This is usually the first introduction to pigua type movements for the Baji practitioner. ‘Pi’ means splitting like with an axe and ‘gua’ means in this case rising up after the splitting movement. The movement trains opening the shoulder blades and the back, making the range of motion bigger and improving power generation using the big muscles in the back and coordinating them with the muscles in the front. When the back and shoulders are mobile and the muscles are coordinated to work together the practitioner will develop something that feels like really heavy arms, like hitting with a sledgehammer. Also the opening of the back and shoulders allows the practitioner to add a little more range into his strikes.

In application the pi shan zhang trains a chopping like movement with the forearm or hand, coming down from the proper angle in relation to the opponent. After the chop the movement is followed by a rising strike, this is an natural follow up for the chop. The footwork teaches a special kind of stepping that aims to take the back of the opponent, using arms to control and distract when at the same time stepping behind the opponent and getting in place to hit the back of his head. As with the previous jingang bashis, pi shan zhang concentrates mainly on attack and developing that big sledgehammer.

Jatkakaakseni jingang bashi aiheessa, seuraavana on pi shan zhang joka käännettynä tarkoittaa vuoren halkaiseva kämmen. Tämä liike on yleensä ensimmäinen tuttavuus pigua tyylisille liikkeille joihin baji harjoittelija törmää. Pi tarkoittaa halkaisevaa kirvesmäistä liikettä ja gua tarkoittaa tässä kontekstissa nousevaa liikettä halkaisun jälkeen. Liike harjoittaa selän ja olkapäiden avausta tehden liikeradasta laajemman ja voimantuotosta tehokkaamman aktivoiden selän isoja lihaksia ja koordinoiden niitä kehon etupuolella sijaitsevien lihasten kanssa. Kun selän ja olkapäiden lihakset ovat liikkuvia ja koordinoituja niin harjoittelija kehittää jotain joka tuntuu erittäin raskailta käsiltä, kuin iskisi raskaalla lekalla. Selän ja hartioiden avaus antaa myös hieman lisää ulottuvuutta iskuille.

Käytännössä pi shan zhang liike harjoittaa kirvesmäistä iskua kyynärvarrella tai kädellä, joka iskee alas vastustajaan sopivasta kulmasta. Halkaisun jälkeen tulee nouseva isku joka on luonnollinen jatko kirvesmäiselle iskulle. Jalkatyö opettaa erikoista askellusta jonka tarkoitus on päästä vastustajan selkään, käyttäen käsiä samanaikaisesti vastustajan kontrolloimiseen ja hämäämiseen askel vie vastustajan taakse josta pääsee iskemään takaraivoon. Kuten aikaisemmat jingang bashit pi shan zhang keskittyy pääosin hyökkäykseen ja ison lekan kehittämiseen.