(scrollaa alaspäin suomenkieliselle versiolle)

Chuan zhang, the piercing palm, is the second movement in the jingang bashi . It is very similar in outlook to cheng chui, just done with a palm. But it’s outer appearance hides ideas that makes it unique. In application chuan zhang is meant to pierce or slide through the opponents defence. The forearm usually has contact with the opponents arm and from there the technique slides over the opponents arm and strikes with the palm. The palm is suitable for striking the face, but in application the body can also be a target. As in cheng chui, the basic idea is a strike to the body, but in application the target can change.

The power generation for a palm strike differs from a fist, because of the addition of an extra moving part; the wrist and palm. This gives an extra small push of force into the target. A skilled practitioner with a lot of power can make more precise attacks to damage internal organs and cause more damage with the palm. Traditionally Baji practitioners would train a lot of iron palm training, that would make the palm into a weapon.

Chuan zhang is a good movement to train power, to get new ideas for the short power generation that is important in Baji. Moving through contact with the opponent and being able to issue power from almost touching the opponent.

Chuan zhang, läpäisevä kämmen, on toinen liike jingang bashissa. Sen ulkoinen liike on hyvin samankaltainen cheng chuin kanssa, tehtynä vain kämmenen kanssa. Mutta sen ulkoinen olemus sisältää ideoita jotka tekevät siitä ainutlaatuisen. Käytännössä chuan zhangin tarkoitus on läpäistä vastustajan suojaus. Yksi tapa voisi olla esimerkiksi saada kontakti vastustajan kyynärvarteen ja siitä liukua käden yli tuoden kämmen iskun kohteeseen. Kämmenellä on yleensä hyvä iskeä kasvoihin, mutta käytännössä kohde voi olla myös keho. Kuten cheng chuissa, sen perussovellus on isku kehoon mutta käytännössä kohde voi muuttua.

Voimantuotto kämmeneen eroaa nyrkistä, koska kämmeniskussa on yksi liikkuva osa lisää; ranne ja kämmen. Tämä antaa voimalle lisätyöntöä osuessaan kohteeseen. Taitava kamppailija tehokkaalla voimantuotolla voi kämmennellä tehdä tarkkoja iskuja sisäelinten vahingoittamiseen ja tehdä enemmän vahinkoa iskuhetkellä. Perinteisesti Baji harjoittelijat tekivät paljon rautakämmen harjoitusta, joka teki heidän kämmenestä aseen.

Chuan zhang on hyvä liike voiman kehittämiseen, harjoittelija saa liikkeen avulla uusia ideoita lyhyeen voiman tuottamiseen joka on tärkeää Bajissa. Liikkeellä kehitämme taitoa liikkua kontaktissa vastustajaan ja tuoda sitä kautta iskun perille käden melkein koskettaessa vastustajaa.