(Scrollaa alaspäin Suomenkieliselle versiolle)

Xiao Jia is the main training method in Baji, it contains the most important techniques and ideas for fighting with Baji. The Baji pracitioners training starts with this form and later he will keep coming back to it even as more advanced material is taught. ‘Xiao’ means small, ‘Jia’ in this context means method or form. The name of the form includes the idea that the movements contain “smaller” circles and details. This way the movements have more of the idea how they are applied for fighting, when big movements are more for training the body and for using when the pracitioner has good skill in using techniques. In the beginning you start with big crude movements, but when your skill improves, the movement will get more detailed. Within the big movements are small movements, that can be applied in many ways for different situations. This will make the techniques more useful and adaptable in a fight situation. The form teaches and trains skills needed to use techniques and at the same time presents techniques that the pracitioner can use.

Xiao Jia is a training tool that can be trained with many different ways and ideas. Usually the Baji pracitioner start with standing training, ‘zhan zhuang’. This training is meant to make the body stronger and more steady, while keeping a dynamic and relaxed state. Also to make the body more connected, so the whole body power can be developed. All of this is neccessary for being able to move efficiently and being able to use techniques in fighting. Keeping each posture for a number of breaths (3-8), keeping a strong and steady structure. Like the pracitioner is prepared that someone will push, kick or attack him in some way from any direction at any moment. The second way of training Xiao Jia is the most common way and usually the pracitioner spends most time doing it this way. The idea is to train power, the small moment where the whole body issues explosive power. The pace doesn’t have to be too fast, main point is to collect all the explosive power from the body into one point, slowing down if necessary. The third way is purely for getting into fighting mentality. Performing the form with full speed and power, combining techniques into groups. Like a panther speeding after it’s prey, trying to hunt it down.

The Baji practitioners skill is reflected in his Xiao Jia. Everything he develops will show and be refined to be used with Baji techniques in this form. The skills and attributes developed are also kept with training the Xiao Jia. It is among the first thing the pracitioner learns, but also the most advanced method packed full of ideas, techniques and material for advancing skill.

When in doubt, look into the Xiao Jia.

Some examples of our Baji Xiao Jia / Pari esimerkkiä meidän Bajin Xiao Jiasta:

Xiao Jia on Bajin tärkeimpiä harjoitusmenetelmiä, se sisältää kaikki tärkeimmät tekniikat ja ideat Bajin käyttöön kamppailussa. Baji harjoittelija oppii tämän muodon varhaisessa vaiheessa harjoittelua ja palaa jatkuvasti takaisin muotoon kun oppii kehittyneempää materiaalia. ‘Xiao’ tarkoittaa pientä, ‘Jia’ tarkoittaa tässä yhteydessä metodia ja muotoa. Muodon nimi sisältää ajatuksen pienistä yksityiskohdista ja liikkeistä liikkeiden sisällä. Yleensä isojen liikkeiden tarkoitus on harjoittaa kehoa tai ottaa käyttöön kun harjoittelijalla on hyvä ymmärrys kamppailusta ja tekniikoiden soveltamisesta. Xiao Jian liikkeet alkavat isoina ja karkeina, mutta harjoittelijan kehittyessä lisää yksityiskohtia opitaan ja liikkeiden käyttötarkoitus laajenee. Isojen liikkeiden sisälle muodostuu pienempiä liikkeitä, joita pystyy soveltamaan laajasta eri tilanteissa. Tämä tekee Xiao Jian tekniikoista käyttökelposempia ja sopeutuvaisempia kamppailutilanteessa. Muoto opettaa ja harjoittaa taitoja ja ominaisuuksia joita tarvitaan tehokkaaseen tekniikoiden käyttämiseen, mutta samalla myös antaa harjoittelijalle tekniikoita joita käyttää.

Xiao Jia on harjoittelumenetelmä jolla voi harjoitella eri tavoin eri tarkoitusperät mielessä. Yleensä Baji harjoittelija aloittaa seisonta tyyppisellä harjoittelulla, eli ‘zhan zhuang’ harjoittelu. Tämän tavan tarkoitus on tehdä kehosta tukevampi ja vahvempi, mutta samalla pysyen dynaamisena ja rentona. Tärkeää myös on kehittää kehon yhtenäisyyttä, joka on räjähtävän koko kehon voiman käytön edellytys. Nämä ominaisuudet ovat kaikki tärkeitä jotta harjoittelija pystyy liikkumaan tehokkaasti ja käyttämään tekniikoita riittävällä voimalla ja teholla. Käytännössä harjoittelija pysähtyy asentoihin tietyksi määräksi hengityksiä (3-8), ennekuin siirtyy seuraavaan liikkeeseen. Pitäen vahvaa ja tukevaa rakennetta, niikuin valmistautuisi että joku tulisi työntämään, vetämään, potkaisemaan tai iskemään mistä suunnasta tahansa minä hetkenä hyvänsä. Seuraava tapa harjoitella Xiao Jiaa on tavallisin ja harjoittelija yleensä suorittaa muotoa tällä mallilla. Idea on harjoitella voimaa tekniikkoihin, pieni hetki jossa tuotetaan koko keholla äärimmäisen räjähtävää voimaa. Tahti ei tarvitse olla kovin nopea, tärkein asia on kerätä koko kehon voima tekniikkoihin, jopa hidastaen jos on tarve. Kuten karhu liikkuessaan metsän läpi. Kolmas tapa on puhtaasti kamppailumielentilaan pääseminen. Tehden muotoa täydellä nopeudella ja voimalla, yhdistäen tekniikoita kombinaatioiksi. Kuten pantteri joka jahtaa saalistaan.

Baji harjoittelijan taito ja taso näkyy hänen Xiao Jian suorituksessa. Kaikki jota harjoittelija kehittää siirretään Xiao Jiaan ja kehitetään eteenpäin Bajin tekniikkoihin sopivaksi taidoksi. Näitä kehitettyjä ominaisuuksia ja taitoja myös ylläpidetään harjoittelemalla tätä muotoa. Tämä on ensimmäisiä asioita mitä harjoittelija oppii, mutta samalla myös kehittyneempiä harjoittelumetodeja. Xiao Jia on pakattu täyteen ideioita, tekniikoita ja materiaalia jolla kehittää kamppailutaitoaan.

Jos epäröit harjoittelussasi niin katso Xiao Jiaan.