(scrollaa alaspäin Suomenkieliselle versiolle)

Jingang Bashi 金刚八式 is a training method usually used as basic training in Baji. It is comprised of eight techniques, all training different skills. The first four movements are more for training attack, simple un-elaborate movement only concentrated on attacking power. The four last movements also include defence, so they include more movement. Usually the practicioner would train these movements alongside with Xiao Jia. A saying goes that Xiao Jia gives the practicioner the structure, a framework for what you should be doing, Jingang Bashi gives the contents, the power and inner strength.

Jingang Bashi is actually a style in itself. It is said that Li Shu Wen added the eight basic movements from this style to Baji. He learned them from an exchange with another famous master Li Ruidong, also called “nose Li” because of his crooked nose which was a result of numerous challenge fights. Jingang Bashi style can still be found in some areas in China, like Tianjin.

Bashi means eight methods, for the eight movements in the training method. The word Jingang has multiple meanings, the term is deeply rooted in Buddhist terminology. On a surface level the term means Buddhas warriors, the supernatural protectors of temples. Often in Buddhist temples they have huge statues portraying these Jingang who are ready to fight demons and protect the temple. They usually have fierce facial expressions and posing in a fight ready stance, with weapons or bare handed. The Jingang beings are mighty warriors. This image is a useful one to use in training, keep the body upright and steady, hit like your hand is a huge heavy hammer, step like you are going through someone, eyes fierce like a tiger and intent intense in every movement. Like the mighty Jingang warriors. On a more deep level the Jingang term means diamond like inner strength, an indestructible body. This is depicted in the Buddhist diamond sutra writings. This training should build your inner strength, make your body strong like diamond.

Training the Jingang Bashi should be done in moderate pace, no need to do fast movements. Concentrate more on keeping the body structure steady and connected. The punches on the other hand can be done with extreme explosiveness. But no need to hurry into the explosion, the movement can slow down and collect itself before doing big explosions. Try to get as much movement power into the explosion as possible, this means not to use tension, but try activate body parts that might be dead. This explosion using movement power will feel weak in the beginning usually because the body is used to muscle it’s way through these kinds of things. Now you need to relax more and make your body alive, twisting and turning from all the major muscle groups in a coordinated fashion. All this while keeping a upright posture and steady control from the midsection. The power will eventually come from the midsection of the body, or ‘dan tien’. Everything will be connected there, when you move everything comes from the midsection. Keep in mind that these kinds of body usage tips are universal, these same things are used in everything you do in Baji.

The Jingang Bashi movements are:
Cheng chui 撑 捶, punters fist ( https://bajiwasa.info/2015/01/19/cheng-chui/ )
Chuan zhang 穿 掌, piercing palm ( https://bajiwasa.info/2015/04/09/chuan-zhang-%e7%a9%bf-%e6%8e%8c/ )
Pi shan zhang 劈 山 掌, mountain splitting palm ( https://bajiwasa.info/2015/05/03/pi-shan-zhang-%e5%8a%88-%e5%b1%b1-%e6%8e%8c/ )
Xiang long 降 龙, taming the dragon ( https://bajiwasa.info/2020/05/05/xiang-long-%e9%99%8d-%e9%be%99/ )
Fu hu 伏 虎, taking down the tiger ( https://bajiwasa.info/2020/05/12/fu-hu-%e4%bc%8f-%e8%99%8e/ )
Tan ma zhang 探 马 掌, spying palm ( https://bajiwasa.info/2020/05/20/tan-ma-zhang-%e6%8e%a2-%e9%a9%ac-%e6%8e%8c/ )
Hu bao 虎 抱, tigers embrace ( https://bajiwasa.info/2020/05/26/265/ )
Quan bao zhang 圈 抱 掌, three circle embrace ( https://bajiwasa.info/2020/06/02/quan-bao-zhang-%e5%9c%88-%e6%8a%b1-%e6%8e%8c/ )

Here are videos of all the Jingang movements, performed by master Lü Baochun:

//////////////////////////

Jingang Bashi on harjoittelumetodi jota käytetään Bajin perusharjoitteluna. Se koostuu kahdeksasta tekniikasta jotka kaikki harjoittavat eri taitoja ja ominaisuuksia. Neljä ensimmäistä tekniikkaa kehittävät hyökkäystä, ne ovat yksinkertaisia ja suoraviivaisia liikkeitä jotka keskittyvät iskuvoiman kehittämiseen. Neljä viimeistä liikettä sisältävät myös puolustuksen idean, joten ne sisältävät enemmän liikettä. Baji harjoittelija opettelee ja harjoittelee näitä liikkeitä usein Xiao Jia muodon oheella. Sanotaan että Xiao Jia antaa harjoittelijalle rakenteen mitä pitäisi tehdä kun taas Jingang Bashi antaa sisältöä tähän rakenteeseen kuten voimaa ja kehonkäyttöä.

Jingang Bashi on historiaallisesti oma tyylinsä. Sanotaan että mestari Li Shu Wen toi tämän tyylin kahdeksan perusliikettä Bajiin. Hän sai ne vaihtokaupassa toisen kuuluisan mestarin kanssa, Li Ruidong jota myös kutsutaan “nenä Liksi” hänen vinon nenänsä vuoksi joka oli useiden haasteotteluiden seurausta. Jingang Bashi tyyliä löytyy vielä joissaki osissa Kiinaa, kuten Tianjinissa.

Bashi tarkoittaa kahdeksan metodia, joilla tarkoitetaan kahdeksan liikettä jotka tämä harjoitusmuoto sisältää. Jingang termillä on useita tarkoituksia jotka ovat syvästi juurtuneet Buddhalaiseen terminologiaan. Pintapuolisena tarkoituksena Jingang on nimitys Buddhan sotureille, yliluonnolisia voimia omaavia temppelin vartioita jotka taistelevat demoneja vastaan. Temppeleissä on usein valtavia Jingang patsaita joilla on hurjat kasvonilmeet ja taisteluvalmiit asennot, valmiita taistelemaan demoneja vastaan ja puolustamaan temppeliä asein tai paljain käsin. Jingang hahmot ovat mahtavia sotureita. Tämä mielikuva on hyvä pitää mielessä harjoitellesaan näitä liikkeitä. Kehon tulee olla ylväästi suorassa ja tukeva, iske kuin kätesi olisi valtava leka, astu kuin olisit menossa jonkin läpi ja katseen tulisi olla hurja kuin metsästävä tiikeri. Syvemmällä tasolla Jingang tarkoittaa timantinkovaa sisäistä voimaa, tuhoutumaton keho. Tämä on selitettynä Buddhalaisessa timantti sutra kirjoituksessa. Harjoittelu tulisi kehittää sisäistä voimaasi tehden kehostasi timantin kovan.

Jingang Bashin harjoittelu tulisi tehdä sopivalla nopeudella, ei ole tarvetta tehdä liian nopeita ja hätäisiä liikkeitä. Tärkeintä on pitää rakenne vahvana ja keho yhdistettynä. Iskut tehdään toisaalta äärimmäisellä räjähtävyydellä. Mutta myös tässä voi harjoitella maltillisesti, hakien iskukohtaa hidastamalla ennen räjähdystä. Yritä saada mahdollisimman paljon liikevoimaa räjähdykseen, tämä tarkoittaa että täytyy välttää jännitystä ja pyrkiä aktivoimaan kehoa kokonaisvaltaisesti. Tämä räjähdys tuntuu usein perustasolla heikolta, koska keho on tottunut käyttämään ylenpalttista lihasjännitystä tämän tyypisten asioiden tekemiseen. Nyt täytyy yrittää rentoutua tehden kehon eläväksi, kierrellen ja käännellen kordinoidusti kaikista isoista lihasryhmistä kehossa. Kaikki tämä samalla kun pidät kehoa suorassa ja rakenteen tukevana. Voima tuotetaan lopuksi pääosin keskivartalosta, niin sanotulta ‘dan tien’ alueelta. Kaikki liike ja voimantuotto on yhteydessä dan tieniin, joka yhdistää kehon kokonaisuudeksi saaden käyttöön suuren liikevoimapotentiaalin. Pidä myös mielessä että asiat jotka kehittyvät Jingang Bashissa ovat universaaleja Bajille, samoja asioita tehdään tavalla tai toisella myös muissa liikkeissä.

Jingang Bashi liikkeet ovat:
Cheng chui 撑 捶, Lautturin nyrkki ( https://bajiwasa.info/2015/01/19/cheng-chui/ )
Chuan zhang 穿 掌, Läpäisevä kämmen
Pi shan zhang 劈 山 掌, Vuoren halkaiseva kämmen
Xiang long 降 龙, Kesytä lohikäärme
Fu hu 伏 虎, kesytä tiikeri
Tan ma zhang 探 马 掌, Vakoileva käsi
Hu bao 虎 抱, Tiikeri syleilee
Quan bao zhang 圈 抱 掌, Kolmen ympyrän syleily

Tässä linkissä kaikki Jingang Bashi liikkeet, mestari Lü Baochunin tekemänä: