(scrollaa alaspäin Suomenkieliselle versiolle)

This is the second part for the article about defence in Baji, to go a bit deeper into the subject. In striking oriented arts the term defence usually means defending incoming attacks by arm or leg movement, body movement, stepping or positioning of stance. The goal being to not get hurt by the incoming attack and allow for your own attack to be launched. In Baji we need to consider all ranges of combat, kicking, striking, wrestling and also very importantly everything that happens in between. I propose an extension of the term defence to also include defending ones structure.

Structure is something that many Chinese arts place a special emphasis on, even arts that don’t specify structure within it’s terminology there is understanding of how to hold and use the body that is equal to the idea of structure. The idea of structure is how the practitioner holds his body and keeps it within movement so that he moves with strength and stability. It is needed in every instance where there is contact with the opponent, for example in striking him, throwing him or when the opponent attempts to hit or throw you. In throwing it is important to break the opponents structure in a way that he is easier to throw, it usually also includes breaking his balance which is a part of structure. In arts that blend striking and wrestling there can be instances where you break your opponents structure to make your hits more efficient and taking away his ability to strike back efficiently. Structure can also be broken by tension, this affects greatly our efficiency in combat. Tension can be invoked by a movement, a faint, a push or something that causes a non-optimal reaction in the body. Tension can also be invoked by an intimidating situation, an opponent that seems very dangerous and affects our state of mind that in turn affects our body.

If we allow our structure to be broken then an opponent can take advantage of that, by hitting or putting us on the ground. Our structure needs to be maintained in order to be efficient in combat, our attacks need to have structure behind them at all times if we want them to have effect. When contact is made with the opponent our structure has to hold, even before contact is made our structure has to hold the pressure of the situation and not tense up. A punch can break your structure, even if you are able to defend it. Pressure from an incoming opponent trying to get into wrestling range can also break your structure. If we are able to defend against the opponents attacks and advances with our structure intact, our counterattack will be fast and efficient.

In defending our structure we first need a very clear feeling of what is good structure, then we can recognize what breaks it. The structure can be broken in very subtle ways at times, so that we only notice it when it is already too late. In training we need to work with finding and making our structure strong, then train with increasing pressure to make it hold and learn how to defend it against an opponent. This will blend in with defence in general, making it a part of the concept and expanding how we receive incoming attacks. Also when we have understanding of defending our own structure, we will also have better understanding of breaking the opponents.

/////////

Tämä on toinen osa artikkelista ‘puolustus Bajissa’, jossa hieman laajennan aihetta. Lyönteihin ja potkuihin keskittyneissä lajeissa puolustus käsitetään yleensä tulevan hyökkäyksen puolustamisena käsi tai jalka liikkeellä, kehon liikkeellä, askeluksella tai tietyllä asennon pitämisellä. Tarkoitus on että tuleva höykkäys ei vahingoita meitä ja pystymme iskemään takaisin. Bajissa meidän täytyy huomioida kaikki etäisyydet, potku, isku, paini ja yhtä tärkeänä näiden välivaiheet. Täten ehdotan puolustuskäsitteen laajentamista myös rakenteen puolustamisella.

Rakenne on käsite jota käsitellään laajasti monessa Kiinalaisessa kamppailulajissa, myös lajit jotka eivät erikseen huomio rakennetta terminologiassaan sisältävät tapoja pitää ja liikuttaa kehoa jota voidaan verrata rakenteen ideaan. Rakenne tarkoittaa miten harjoittaja pitää ja liikuttaa kehoaan, jotta asennoissa ja liikkeessä on jatkuvasti voimaa ja tukevuutta. Sitä tarvitaan jokaisessa hetkessä kun olemme kontaktissa vastustajaan, kuten esim. häntä lyödessä tai heittäessä, myös kun vastustaja yrittää iskeä tai heittää meitä. Kaatamisessa ja heittämisessä on tärkeää rikkoa vastustajan rakenne jotta hänet on helpompi heittää, tämä yleensä sisältää tasapainon rikkomista joka on osa rakenteen käsitettä. Lajeissa joissa sekoitetaan painia ja iskemistä voidaan käyttää horjutusta tai rakenteen rikkomista jotta päästään iskemään tehokkaammin kun samalla vastustaja ei pysty iskemään tehokkaasti takaisin. Rakenteen voi myös rikkoa jännitys joka vaikuttaa suuresti meidän tehokkuuteen kamppailussa. Jännityksen vastustajassa voi aiheuttaa liikkeellä, kuten hämäys, työntö tai jokin joka saa hänen kehonsa reagoimaan epäoptimaalisesti. Jännityksen voi myös aiheuttaa pelottava tilanne, esim. vastustaja vaikuttaa hyvin kyvykkäältä ja vaaralliselta joka vaikuttaa meidän mieleen joka puolestaan vaikuttaa kehoon.

Jos annamme rakenteemme rikkoutua niin vastustaja pystyy käyttämään tätä hyödykseen, iskemällä tai kaatamalla meidät. Rakenteemme täytyy pysyä jotta olisimme tehokkaita kamppailussa, hyökkäyksien takana täytyy olla rakenne jos niiden halutaan olla tehokkaita. Kun vastustajaan tulee kontakti tavalla tai toisella täytyy rakenteen pitää, jopa ennen kontaktia täytyy rakenteen kestää tilanteen painetta eikä antaa kehon jännittyä. Vastustajan isku voi rikkoa rakenteemme, jopa silloin kun saamme sen suojattua. Lähelle puskevan vastustajan paine voi myös rikkoa rakenteen. Jos pystymme puolustamaan vastustajan hyökkäyksiä ja painetta vastaan pitäen samalla rakenteemme, niin vastahyökkäyksemme on nopeampi ja tehokkaampi.

Opetellessamme rakenteen puolustusta täytyy meidän ensin saada selvä kuva mikä on hyvä rakenne, silloin voimme myös tunnistaa mikä sen rikkoo. Rakenteemme voi rikkoutua hyvin hienovaraisin tavoin aika ajoin, tällöin huomaamme heikon asentomme vasta kun on liian myöhäistä. Harjoitellesamme meidän täytyy löytää ja kehittää rakennettamme vahvaksi. Sen jälkeen harjoitella painetta vastaan joka opettaa meitä pitämään ja suojaamaan rakennetta. Tämä rakenteen pitämisen idea sekoittuu puolustuksen käsitykseen ja laajentaa meidän tapaa vastaanottaa vastustajan hyökkäyksiä ja painetta. Myös kun meidän käsitys oman rakenteen puolustuksesta vahvistuu, opimme rikkomaan vastustajan rakenteen tehokkaammin.