(scrollaa alaspäin suomenkieliselle versiolle)

Today Baji Wasa had it’s first weekend intensive training course. Six people were working hard on their Baji skills. Subject of the day was basic training for applying Baji techniques, drills and exercises done with a partner to develop skills needed for using Baji. The first half of the day we worked on defense and the second half we added attack. For defense we were working on toughness and skills to make ourselves more confident against pressure and attacks from an opponent. Being able to understand and defend your structure within a combat situation. Also an important subject was using body movement with defense, keeping in mind the addition of attack to the defense. On the second half we started to concentrate more on the attack part, using familiar movements like Cheng chui and techniques from Xiao jia. Trying to keep in mind the defense skills we trained earlier.

Everybody worked hard, good job guys!

20150221_143321

Tänään oli Baji Wasan ensimmäinen viikonloppuintensiivikurssi. Kuusi henkilöä oli kehittämässä Baji taitojaan. Päivän aiheena oli perusharjoituksia joilla kehittää ominaisuuksia joita tarvitaan Bajin soveltamiseen käytännössä, eli eri tyyppisiä drillejä ja harjoutuksia tehtynä parin kanssa. Päivän ensimmäinen osio keskittyi puolustuksen harjoittelemiseen, seuraavalla osiolla lisäsimme hyökkäyksen. Puolustusta varten harjoittelimme taitoja ja lujuutta pystyä toimimaan vastustajan painetta ja hyökkäyksiä vastaan. Oppia ymmärtämään oman kehon rakenteen merkitystä ja puolustaa sitä kamppailutilanteessa. Tärkeä teema oli myös kehonliikkeen käyttö puolustuksen kanssa, pitäen mielessä tulevan oman hyökkäyksen lisäämistä liikkeseen. Toisella osiolla keskityimme enemmän hyökkäykseen, käyttäen tuttuja liikkeitä kuten Cheng chui ja tekniikoita Xiao jiasta. Yrittäen samalla pitää mielessä puolustustaitoja joita harjoittelimme aiemmin.

Kaikki tekivät lujasti töitä, hienoa työtä kundit!