(scrollaa alaspäin Suomenkieliselle versiolle)

Baji training starts from day one with attacking methods, through single technique training. Single punches, single elbows and other movements are designed specifically to develop a strong attack. But for an attack to work against a real life opponent the practitioner needs to develop skills to get his attack through his opponents defence and not get knocked out in the process. In Baji we have an important principle of combining attack and defence into one motion. In pair training we start by training our ability to defend incoming attacks, but from there we need to evolve the defence skill to include attack.

In addition to defence we need to train stepping and body movement, in order to make the combination of attack and defence work against a moving and resisting opponent. Stepping will take our attack into it’s proper range and also place us in a better position to our opponent. Stepping is also trained almost from day one, all of the single movements include steps, this will make the practitioner used to moving with his attacks. Body movement is a big topic that includes a number of attributes and principles and will take time and hard work to develop. Body movement needs to be smooth, strong and effortless. It will make your stepping, defending and attacking one motion and when it is well done it will make your opponent feel like he is being run over by a truck.

Master Lü Baochun explaining body movement in Baji. Master Lü Baochun selittää Bajin kehon liikettä

////

Bajin harjoittelu alkaa ensimmäisestä päivästä lähtien hyökkäyksen harjoittelusta erilaisten tekniikkaharjoitusten muodossa. Yksittäisiä lyöntejä, kyynärpäitä ja muita tekniikoita käytetään iskuvoiman kehittämiseksi. Mutta että hyökkäys saadaan toimimaan elävää vastustajaa vastaan täytyy meidän harjoitella hyökkäyksen läpi saattamista vastustajan puolustuksesta sekä välttää vastustajan vastahyökkäyksiä tätä tehdessä. Bajissa meillä on tärkeä periaate hyökkäyksen ja puolustuksen yhdistämisestä yhteen liikkeseen. Pari harjoittelussa me aloitamme puolustuksen opettelusta, mutta tämän täytyy ajan myötä kehittyä sisältämään hyökkäyksen.

Puolustuksen lisäksi meidän täytyy harjoitella jalkatyötä sekä kehon liikettä, jotta voimme yhdistää hyökkäyken ja puolustuksen toimivaksi kokonaisuudeksi. Jalkatyön avulla saamme hyökkäyksemme oikealle etäisyydelle sekä voimme asettua parempaan asemaan vastustajaan nähden. Myös jalkatyötä harjoitellaan ensimmäisestä päivästä lähtien, kaikki liikeharjoitukset sisältävät askelia ja totuttavat harjoittelijan käyttämään jalkojaan yhdessä käsiliikkeiden kanssa. Kehon liike on puolestaan laaja aihe joka sisältää useita periaatteita ja ominaisuuksia jotka vaativat aikaa ja kovaa työtä kehittyäkseen. Kehon liikkeen täytyy olla sulavaa, vahvaa ja vaivatonta. Se tekee jalkatyöstäsi, puolustuksestasi ja hyökkäyksestäsi yhden tehokkaan kokonaisuuden ja hyvin suoritettuna antaa vastustajalle tunteen kuin hänen päältä ajaisi rekka.