(scrollaa alaspäin Suomenkielistä versiota varten)

The fighting methods in Baji can roughly be divided into two categories, attack and defence. The Baji practitioner will start to develop his attack from day one, training power through single movement and form practice. Defence we need to train before we can start applying attack methods in pair training. In Baji we say that defence should be like wiping dust of ones coat, this means that the movement should be effortless. For defence we need a certain level of toughness, our body has to be conditioned to take impacts and our mind should be fearless of our opponents attacks. To train defence we need a friend to practice with, who can simulate different kinds of attacks and gradually increase speed, power and difficulty of the attacks. We need to train to take hits to our body, gradually increasing the power and learning the proper method of receiving the impact. We need to train using our hands to effortlessly defend incoming attacks, like wiping dust off ones coat. The practitioner tries to achieve a level where he doesn’t worry about incoming attacks, being relatively relaxed in a combat situation. After this we can start combining attack with our defence.

///////////////////////////////////

Baji kamppailumetodit voidaan karkeasti jakaa kahteen kategoriaan, hyökkäys ja puolustus. Baji harjoittelija aloittaa hyökkäyksen kehittämisen ensimmäisestä päivästä lähtien tekemällä liikeharjoituksia. Kuitenkin ennenkuin voimme harjoitella hyökkäys metodeja pariharjoituksissa täytyy meidän kehittää puolustusta. Bajissa kuuluu sanonta että puolustuksen täyty olla kuin pyyhkisi pölyä takiltaan, eli liikkeen täytyy olla vaivatonta. Puolustusta varten tarvitsemme tietyn tasoisen fyysisen ja henkisen sitkeyden tai lujuuden, meidän keho täytyy olla harjaantunut ottamaan vastaan impakteja ja mielemme täytyy olla peloton vastustajan hyökkäysten edessä. Puolustuksen harjoittelemiseen tarvitsemme parin joka voi simuloida eri tyyppisiä hyökkäyksiä joita asteittain nopeutetaan ja vaikeutetaan. Meidän täytyy harjoittaa kehoamme ottamaan vastaan iskuja, asteittain nostaen kontaktin lujuutta ja oppien oikean metodin iskun vastaanottamiseen. Meidän täytyy harjoitella ottamaan vastaan iskuja käsillämme, vaivattomasti kuin pyyhkisi pölyä takilta. Harjoittelija pyrkii saavuttamaan tason jolla hän ei tarvitse jännittää tulevien hyökkäysten edessä, näin pystyen olemaan rentona kamppailutilanteessa. Tämän jälkeen voimme aloittaa hyökkäyksen yhdistämisen puolustukseen.