(scrolla alaspäin Suomenkieliselle versiolle)

Today on Monday 19.1.2015 was the first official Baji training in Vaasa. The theme for the practice was Cheng Chui. This is the training method that many Baji generations before us have used to develop their relentless striking power. This technique is among the first ones that a practitioner learns, but also one of the techniques that he will train to his last day. My teachers teacher Baji master Han Longchuan practiced this punch to his last days.

The English translation for Cheng Chui is “punters fist”. This refers to the action that a punter does while pushing his raft forward down the stream with a long pole. In Cheng Chui this pole is between the fist and the body, we use the turning motion of the body to push the fist forward. This develops a connection between the body and the fist, that is the basis for Bajis power. When this connection has been established we can start looking for the explosion point, where the power of the whole body explodes in one short instant. In the beginning this power might be more like a small pop, but from there we train it until it’s as huge as a atom bomb. To get this big bomb a good amount to start with is a 100 Cheng Chuis per day and that is just the start 🙂 .

Below is master Lü Baochun showing Cheng Chui, among other movements:

Virallisesti ensimmäinen Baji harjoitus Vaasassa pidettiin tänään maanantaina 19.1.2015. Harjoituksen aiheena oli Cheng Chui. Tämä harjoitus on se jolla lukuisat Baji sukupolvet ennen meitä ovat harjoitelleet ja kehittäneet tuhoisaa iskuvoimaansa. Harjoitus on ensimmäisten opittavien tekniikoiden joukussa ja niitä tekniikoita joista pidetään kiinni läpi koko harjoittelu uran. Opettajani opettaja Baji mestari Han Longchuan harjoitteli tätä lyöntiä viimeiseen päiväänsä asti.

Cheng Chuin käännös Suomeksi on lautturin nyrkki. Tällä viitataan siihen toimintaan jota lautturi tekee kun hän työntää lauttaansa eteenpäin pitkällä kepillä. Cheng Chuissa tämä keppi on kehon ja nyrkin välissä, kehon liikkeellä työnnämme kättä eteenpäin. Näin harjoittelija kehittää yhteyden käden ja kehon välille, joka on Bajin voiman perusta. Kun yhteys on löytynyt voimme alkaa etsimään räjähdyspistettä, jossa koko kehon voima räjähtää yhteen pisteeseen liikkeessä. Alussa tämä räjähdys on pieni “poksahdus”, siitä kehitämme sitä eteenpäin kunnes voimantuotto on kuin atomipommi. Tämän saavuttamiseksi hyvä päivittäinen rutiini on 100 Cheng Chuita päivässä ja se on vasta alkua 🙂 .

Yllä olevassa viedossa mestari Lü Baochun näyttää muun muassa Cheng Chuita muiden liikkeiden ohella