(scroll down for English)

Yksi Bajin ensimmäisiä tekniikoita joita harjoittelija oppii on kyynärpää. Yleensä sanotaan kyynärpään olevan Bajin pääaseita, koska olemme parhaimmillamme lyhyeellä kamppailuetäisyydellä. Yleinen taktiikka on pyrkiä vastustajan lähelle ja lopettaa kamppailu nopeasti lähietäisyyden tekniikalla. Jotta tähän päämärään pääsee käytännössä niin useita taitoja ja ominaisuuksia täytyy harjoittaa, mutta kyynärpää on tapa tuoda nämä ominaisuudet käytäntöön lähietäisyyden kamppailussa. Kyynärpäitä voidaan harjoittaa käytettäviksi yllättävistä kulmista tai yhdistettynä sisäänmeno tekniikkoihin, tämä tekee niistä hyvin vaikeasti puolustettavissa olevia aseita.

Tässä mestari Lü näyttää ensimmäisen kyynärpää yhdistelmän ensimmäisestä muodosta:

One of the first techniques one learns in Baji is elbow. The elbow is usually represented as the main weapon for a Baji fighter, because of the fighting distance we are comfortable in. The usual tactic is trying to get close to the opponent and finishing the fight fast in close range. For this to work against an actual resisting opponent many skills and attributes needs to be trained, but elbows are a way to manifest these skills into an effective finishing technique in close range. Elbows can be trained to be useful from very surprising angels and also combining them into entering movements, which will make them a weapon hard to counter.

In the video above master Lü is showing the first combination of elbows from the first form.