Archives for the month of: January, 2015

Here is some footage from a seminar in London 2013. The theme was getting the idea of the transition from basic training to fighting in Baji and how they actually relate.

Tässä videota seminarista Lontoossa vuonna 2013. Tapahtuman teema oli saada ideaa perusharjoittelusta siirtymisestä käytännön kamppailuun ja kuinka nämä osa-alueet ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa.

(scrollaa alaspäin Suomenkielistä versiota varten)

The fighting methods in Baji can roughly be divided into two categories, attack and defence. The Baji practitioner will start to develop his attack from day one, training power through single movement and form practice. Defence we need to train before we can start applying attack methods in pair training. In Baji we say that defence should be like wiping dust of ones coat, this means that the movement should be effortless. Read the rest of this entry »

(scrolla alaspäin Suomenkieliselle versiolle)

Today on Monday 19.1.2015 was the first official Baji training in Vaasa. The theme for the practice was Cheng Chui. This is the training method that many Baji generations before us have used to develop their relentless striking power. This technique is among the first ones that a practitioner learns, but also one of the techniques that he will train to his last day. My teachers teacher Baji master Han Longchuan practiced this punch to his last days. Read the rest of this entry »

(Scroll down for English)

Baji järjestelmä ei sisällä kovin paljon tekniikoita, liikesarjoja tai harjoituksia. Voimme sanoa että Baji puhtaimmillaan on kaksi sarjaa, jotka sisältävät kaiken josta Baji rakentuu. Muu materiaali on lainattu ja liitetty muista tyyleistä. Tämä yksinkertaisuus sisältää yhden Bajin suurimmista salaisuuksista; harjoittele! Read the rest of this entry »

(scrollaa alaspäin Suomenkieliselle versiolle)

Liu Da Kai 八極六大开 means ”the six big openings” or six major ways of opening the opponents door and entering into close combat. Doors represent the opponents defence that he creates with his hands, we want to open the door in various ways, or simply crush through it. Liu Da kai are represented by six techniques and each of these emphasizes a specific principle of entering. As with other advanced Baji methods the practitioner needs to work hard on the basics before learning about the Liu Da Kai. The basics will train the strength, power and other body attributes needed for the Liu Da Kai. These entering techniques will clarify key methods in fighting so that the pracitioner can further develop them and make his technique solid and strong.

The Liu Da Kai are:

– Ding 顶, Going forward like a bull. Defending and advancing at the same time. Going through the door

– Bao 抱, Embracing. Opening the door with a sideways movement, using a powerful circular pulling in motion.

– Dan 单, Carrying. Like carrying two buckets of water on a stick supported on your shoulders. The strong downwards wave motion that comes from the weight of the water and the elasticity of the stick. Opening the door with a downwards movement.

– Ti 提, Lifting. Opening the door with an upward movement.

– Kua 垮, Scissor movement. Like two movements moving in opposite directions, cutting everything in their path.

– Chan 缠, Twisting. Opening the door with a twisting motion.

Video collection of teaching the Liu Da Kai: http://www.youtube.com/playlist?list=PLfJGQzXAoTduVx_Pm_MBWiCEW7qQ8gUPG

///////////////////////////

Liu Da Kai tarkoittaa ”kuusi isoa avaamista”, tai kuusi tärkeää metodia avata vastustajan ovi ja astua lähelle. Ovilla tarkoitetaan vastustajan suojausta jonka hän luo käsillään, me haluamme avata nämä ovet tavalla tai toisella, tai yksinkertaisesti murtaa ovi. Read the rest of this entry »