(scroll down for English)
master Lü

Mestari Lü Baochun aloitti harjoittelun kahdeksanvuotiaana hänen isänsä johdolla. Hänen isä esitteli hänet myöhemmin usealle kovamaineiselle mestarille. Lü päätyi lopulta teini-ikäisenä mestari Zhang Xuchun oppiin, jolta hän oppi useita tyylejä. Niiden joukossa Baji josta nuori Lü vakuuttui sen käytännöllisyyden vuoksi. Mestari Zhang oli tunnettu vapaaottelu taidoistaan ja häneltä mestari Lü oppi käytännön kamppailusta paljon. Lün ollessa yhdeksän vuotias Kiinassa alkoi kulttuurivallankumous, joka ajoi perinteiset kamppailutaidot maan alle. Julkisesti pystyttiin harjoittelemaan esteettisiä liikesarjoja, mutta kamppailuharjoittelu siirrettiin suljettujen ovien taakse. Kulttuurivallankumouksen alkuvaiheessa Kiinan koulujärjestelmä oli sekasorron vallassa, joten nuori Lü ei tarvinnut käydä koulua, tämän johdosta hän käytti kaiken aikansa kamppailulajien harjoitteluun ja tottui harjoittelemaan useita tunteja päivässä.

Nuorena mestari Lü matkusti ympäri Kiinaa haastaen opettajia ja hakien opetusta. Jos opettajan taidot vakuuttivat Lün niin hän jäi oppiin, muutoin hän jatkoi etsintöjä. Hänen etsinnöt johtivat hänet lopulta Luotan kylään Baji mestari Han Longchuanin oppiin, joka oli legendaarisen Han Huachenin poika. Häneltä mestari Lü oppi Bajin todellisen voiman luonteen. Lün Bajin ollessa jo korkealla tasolla hän tapasi kuuluisan Taiji mestarin Feng Zhiqianin Pekingissä. Mestari Feng vakuutti hänet perinteisen taitojen kokeilun jälkeen ja Lü aloitti Chen tyylin Taijin harjoittelun. Myöhemmin Lü oli mestari Fengin ensimmäisen yhdeksän sisäpiirin oppilaan joukossa.

Mestari Lü tuli Suomeen vuonna 2001 pienen innostuneen kamppailulaji porukan kutsumana. Ensimmäinen tapaamiseni Lün kanssa oli vuoden 2002 lopussa, kun olin juuri muuttanut Helsinkiin harjoitellakseni kung fua hänen kanssa. Harjoitukset järjestettiin Kiinalaisen lääketieteen klinikalla. Mestarin englanninkielen taito ei ollut vielä kovin merkittävä, joten paljon oppia tuli puhtaan kehonkielen kautta. Apuna oli myös taskukääntäjä jonka avulla ihmettelimme keskeisimpiä termejä. Seurasimme liikkeitä mestarin perässä uskollisesti ja kehitimme pohjaa meidän kung fulle. Melkein kolmetoista vuotta asuin Helsingissä seuraten mestari Lün oppeja. Tänä aikana Lün englanninkielen taito kehittyi hurjaa vauhtia ja pian hän puhui sujuvaa englantia. Harjoittelijoiden määrä myös kasvoi jatkuvasti, viikkokurssien harjoittelijoiden lisäksi myös kauko-oppilaiden määrä kasvoi mestarin maineen levitessä pitkin Eurooppaa. Pian meillä oli oppilaita Italiasta, Ranskasta, Ruotsista, Lontoosta sekä ympäri Suomen. Kaikki olivat vakuuttuneita mestari Lün taidoista ja olivat valmiita hakemaan oppia Helsingistä asti.

Mestari Lün näkökulma kamppailulajeihin on hyvin käytännönläheinen, asian täytyy toimia käytännössä. Hänen kokemus puhuu puolestaan, opetusten takana on vankkaa käytännön kokemusta. Mestari on kuitenkin hyvin kärsivällinen ja lempeä opettaja, hänellä on taito nähdä oppilaassa hänen potentiaali ja hienovaraisesti ohjata oikeaan suuntaan. Lün opetuksessa painottuu oppilaan oman kokemuksen karttuminen, todelliset opit tulevat kokemuksen kautta josta opit muotoutuvat oppilaan omaksi. Mestari Lü sanoi minulle aikoinaan että jos minun Baji näyttää samalta kuin hänen kymmenen vuoden päästä niin olemme tehneet jotain väärin.

Mestari Lü jatkaa opetustaan Helsingissä Baji ry seurassa, http://www.baji.info . Toiveeni on jossain vaiheessa viedä oppilaita Helsinkiin oppimaan häneltä ja myös tuoda häntä Vaasaan opettamaan näitä mittaamattoman arvokkaita oppeja. Olen ikuisesti kiitollinen hänelle kaikista opeista joita olen häneltä saanut.

//////

Master Lü Baochun started his martial arts career at the age of eight when his father started teaching him martial arts. Later his father introduced him to many high level masters for him to learn from. When Lü was nine years old the cultural revolution started in China, which drove the traditional martial arts underground. In public practitioners could practice forms and movements, but the real fighting training was moved behind closed doors. Also during the first years of the cultural revolution the school system was in chaos, so young master Lü did not need to attend school. So he used all of his time on training martial arts and got used to training hard several hours a day. In his teenage years Lü started training with master Zhang Xuchu, who taught him several styles of martial arts. Among them Baji, which impressed young Lü because of it’s practical fighting skills. Master Zhang was a known free fighter and from him Lü learned alot about practical fighting.

When master Lü was young he traveled around China to meet and test the skills of many masters. If the masters skill was good Lü would stay and learn, if not he would move on. His search eventually led him to Luotan village where Baji master Han Longchuan resided. Han Longchuan was the son of the legendary Baji master Han Huachen. From master Han Lü learned the true nature of Bajis power. Later when master Lüs Baji skill had reached a high level he met the famous Taiji master Feng Zhiqian in Beijing. Master Feng convinced Lü of his skill and took him as a student. Master Lü was among the first nine indoor students of master Feng.

Master Lü came to Finland in 2001 by the invitation of a small group of martial arts enthusiasts. My first meeting with Lü was in the end of 2002, when i had just moved to Helsinki to train with him. The training was organized at a Chinese medicine clinic. Lüs English was almost non-existent during that time and a lot of the teaching was conveyed through body language. We also had help from a pocket translator that we used when trying to figure out some of the important Chinese terms. We would follow masters movements closely and develop our kung fu. I spent almost thirteen years in Helsinki, following the teachings of master Lü. During this time his English improved a lot and soon he would talk fluent English. Also the number of students grew at a steady pace. In addition to Finnish students people from all over Europe started coming to master Lü when his reputation grew beyond Finlands borders. Soon we would have students coming from Sweden, Italy, France, London and several places in Finland. All where convinced of master Lüs skill and were prepared to travel all the way to Helsinki to learn from him.

Master Lüs view of martial arts has always been very practical, things need to work in real life. His experience is vast, behind his teaching is always a strong foundation in practical testing. Master Lü is a patient and kind teacher, he has the ability to find the students true potential and gently point him in the right direction. In Lüs teaching the students own experience is the priority, true learning comes through experience from which the teaching becomes a part of the student. Master Lü said to me a long time ago that if my Baji will look the same as his in ten years, then we have done something wrong.

Master Lü continues his teaching to this day in Helsinkis Baji Association, http://www.baji.info . My wish is to bring students to Helsinki at some point to learn from him. Also to bring him to Vaasa when the time is right. I am forever grateful for all the teaching i have received from master Lü.